Jak na přepis auta 2024

Prodáváte nebo kupujete automobil? Pak bude nutné provést v registru motorových vozidel přepis vozidla na nového majitele. Tímto přepisem pak dochází nejen k přenosu vlastnických práv mezi prodávajícím a kupujícím, ale také k přenosu odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud by tedy automobilem jezdil nový majitel, způsobil v něm dopraní nehodu a vůz ještě nebyl přepsán, odpovědnost padne na hlavu majitele původního.

Kdy je potřeba řešit přepis auta?

Administrativní krok v podobě přepisu auta je třeba podstoupit v několik konkrétních situacích. Jedná se o:

Koupě nebo prodej ojetého vozidla

Při nákupu nebo prodeji ojetého vozidla je nutné provést přepis vlastnických práv. Nový majitel musí vozidlo registrovat na své jméno, což zahrnuje změnu majitele v technickém průkazu vozidla a v registru vozidel. Pro provedení přepisu je nutné dodržet lhůtu 10 pracovních dnů, jinak hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. V tomto případě se doporučuje ke změně v registru zplnomocnit prodávajícího. Samotný přepis stojí 800 Kč, dále je třeba počítat s poplatkem za evidenční kontrolu. Ta vás většinou vyjde na částku 400 až 1 000 Kč. 

Změna bydliště majitele vozidla

Když majitel vozidla změní své bydliště, je nutné tuto změnu zavést i v malém a velkém technickém průkazu. Na registr vozidel je tedy třeba s sebou vzít tyto dva dokumenty,  dále občanský průkaz a případně zelenou kartu. Provedení této změny stojí 50 Kč. 

Převod vozidla mezi rodinnými příslušníky

Pokud dojde k převodu vozidla mezi členy rodiny, například při darování nebo dědění, je samozřejmě také nutné provést přepis. Pro provedení přepisu stačí, aby se na úřad dostavil původní a nový majitel, případně je možné jít cestou zplnomocnění jedné ze stran. Pokud by převod byl řešený darovací smlouvou, k převodu musí dojít do 10 dnů od jejího podpisu.

Změna technických parametrů vozidla

V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám ohledně technických parametrů vozidla, například ke změně motoru nebo přestavbě vozidla pro specifické účely, je nutné provést aktualizaci velkého technického průkazu a změnit informace o vozidle v registru vozidel.

Import nebo export vozidla do/z jiného státu

Při převozu vozidla do jiného státu (export) nebo z jiného státu do České republiky (import) je nezbytný jeho přepis, aby byly dodrženy příslušné právní předpisy a vozidlo bylo registrováno v souladu s místními zákony. Pokud k přepisu nedojde, vystavujete se riziku vysokých pokut a dalších nepříjemností. 

Stručný návod přepisu auta krok za krokem

Příprava potřebných dokumentů

Před samotným přepisem vozidla je třeba si připravit všechny potřebné dokumenty. Jedná se o:

- velký technický průkaz
malý technický průkaz
platnou zelenou kartu (doklad o povinném ručení)
protokol o evidenční kontrole
osobní doklady

  Dle typu převodu také:

  plnou moc s ověřeným podpisem druhé osoby
  doklad o převodu vlastnického práva (např. kupní smlouvu na auto)
  doklad o zaplacení správního poplatku za přehlášení vozidla
  doklad o zaplacení ekologické daně

   Vyplnění žádosti o přepis

   Jde o jednoduchý formulář, který je k dispozici na internetu, nebo ho vyplníte na úřadě při realizování samotného přepisu.

   Ověření identity obou stran

   Pokud dochází k převodu vozidla mezi dvěma stranami, je třeba ověřit jejich totožnost, tzn. totožnost prodávajícího a kupujícího, nebo totožnost dvou rodinných příslušníků v případě darování vozidla. K tomuto kroku bude stačit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Případně je možné záležitost vyřešit zplnomocněním jedné ze zúčastněných stran.

   Zaplacení poplatku za přepis

   Při přepisu auta je třeba počítat s uhrazením určitých poplatků. Samotný přepis vozidla stojí 800 Kč, pokud potřebujete změnit údaje v technickém průkazu (např, při změně bydliště), připravte si 50 Kč. Poplatek zaplatíte přímo na úřadě - v hotovosti, či kartou.

   Odevzdání žádosti a dokumentů na příslušném odboru dopravy

   Samotný přepis vozidla provedete na městském či obecním úřadu obce s rozšířenou působností, i na registru vozidel obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo vašeho trvalého bydliště. Abyste na úřadě nemuseli čekat příliš dlouho, objednejte si čas schůzky předem v online rezervačním systému.

   Čekání na zpracování žádosti o obdržení nového osvědčení o registraci

   Po odevzdání vyplněného formuláře a všech potřebných dokumentů dojde k přepisu auta. Ten přímo na úřadu trvá pouhých pár minut.

   Důležité body k přepisu auta

   • Důležitost přepisu auta

   Od data podpisu kupní, nebo darovací smlouvy běží lhůta 10 dnů, ve které musí dojít k převodu vozidla na nového majitele. Pokud k němu nedojde, vystavujete se riziku pokuty ve výši 50 000 Kč. Odpovědnost za dodržení této lhůty je na prodávajícím. veškeré pokuty a přestupky související s provozem daného vozidla půjdou za původním majitelem.

   Stejná pokuta hrozí i v případě, že jste na vozidle provedli úpravy, ale nenechali je změnit v registru vozidel, například změna barvy karoserie a jejích částí. Tato změna totiž musí být zapsána i ve velkém technickém průkazu.

   • Přepis a pojištění auta

   Při prodeji/darování a přepisu vozidla je třeba také vypovědět povinné ručení a případně také havarijní pojištění. Pojišťovně tedy zašlete výpověď s udaným důvodem zrušení pojištění. Nezapomeňte připojit číslo pojistné smlouvy, číslo účtu, na který budete chtít vrátit přeplatek (je možné řešit i složenkou), kopii kupní/darovací smlouvy, nebo kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka vozidla.

   • Platnost dokumentů

   Než se pustíte do přepisu, mějte jistotu, že všechny dokumenty a doklady jsou platné a aktuální. Ať už jde o velký a malý technický průkaz, platnost povinného ručení, osvědčení o registraci, průkaz/y totožnosti a další odpovídající doklady. Jen tak budete mít jistotu, že přepis vozidla proběhne hladce a bez zádrhelů.

   • Rychlost řízení

   Samotný proces přepisu na úřadě je sice krátký, ale zařízení všeho potřebného pro celkový převod vozidla může zabrat i několik dnů. Proto nečekejte, nenechávejte nic na poslední chvíli a začněte vše řešit včas.

   Nejvíce času si dává úřad pro přepis vozidla, které je přivezeno ze zahraničí. Zákoná lhůta na vyřízení vaší žádosti činí 30 dnů, i když to jde v praxi mnohem rychleji.

   • Úplnost informací

   Všechna pole v žádosti vyplňte pečlivě a správně.  Úřad se tak nebude muset zbytečně doptávat na jednotlivé položky a celý proces žádosti o přepis se urychlí. Opět nezapomínejte, že v registru vozidel musí být zadána jakákoliv změna v podobě a technických parametrech vozidla.

   Vzor ke stažení


   Žádost o přepis auta – vzor ke stažení

   Přepis auta ke stažení (PDF)

    Jak vyplnit vzor přepisu auta

    Vzor k přepisu vozidla vyplňte dle informací uvedených u jednotlivých kolonek. Vyplnění můžete provést elektronicky po stažení dokumentu do vašeho počítače a až poté ho vytisknout. Nebo vzor vytiskněte a vyplňte ručně. V takovém případě dbejte na čitelnost jednotlivých údajů.

    Kupní smlouva pro přepis 2024

    Pokud prodáváte či kupujete automobil, stáhněte si náš vzor kupní smlouvy aktualizované pro rok 2024. Najdete ji na tomto odkazu.

    5 nejčastější dotazů k přepisu auta 2024

    Co když nemám všechny potřebné dokumenty?

    Provedení přepisu vozidla bez všech potřebných dokumentů není možné realizovat. Pokud jste jako majitel vozidla například ztratili velký nebo malý technický průkaz, budete muset na úřadu s rozšířenou působností nebo na odboru dopravy zažádat o vystavení jeho duplikátu, za který uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč.

    Kolik stojí přepis auta v roce 2024?

    Samotný přepis auta stojí 800 Kč. Je ovšem třeba počítat i s dalšími případnými poplatky, jako je například za evidenční kontrolu (cca od 400 do 1 000 Kč), poplatek za ověření plné moci, u starších vozidel nesplňujících emisní normu alespoň EURO 3 také ekologickou daň (od 3 000 do 10 000 Kč).

    Jak dlouho trvá, než je přepis schválený?

    Samotný přepis vozidla trvá na úřadě pouze pár minut od chvíle, kdy úředníkovi předložíte vyplněnou žádost a všechny potřebné dokumenty. Přepis může trvat až 30 dnů pouze v případě importovaného vozidla ze zahraničí. Tato lhůta je pro úřad dána zákonem. 

    Co když prodávám/kupuji auto z jiného regionu/státu?

    Při koupi vozidla ze zahraničí je nutné získat a) dočasné povinné ručení, b) dočasnou SPZ, která obvykle plati 10 dnů, c) všechny potřebné dokumenty, jako je velký a malý technický průkaz. Některé státy, jako je například Itálie, ale vydávají jen jeden, takže je potřeba si zažádat o bližší popis vozidla v COC listu. Před registrací vozidla v ČR je potřeba zajet také na evidenční a technickou prohlídku, kde vám bude vydán protokol. Ten budete při registraci vozidla také potřebovat.

    Kde mohu stáhnout vzor žádosti o přepis?

    Aktuální vzor žádosti týkající se přepisu vozidla, najdete ke stažení výše.

    Točí se Vám z toho všeho hlava kolem? Při nákupu auta od Direct auto Vám se vším papírováním profesionálně poradíme a většinu z výše uvedeného za Vás vyřídíme.

    Tým Direct auto