Jak má vypadat kupní smlouva na auto 2024

Kupní smlouva na auto je klíčovým dokumentem, který definuje podmínky, za kterých proběhne prodej vozidla. Tato smlouva hraje zásadní roli v zajištění transparentního procesu pro kupujícího i prodávajícího. Bez ní by oba zúčastnění mohli čelit právním komplikacím a finančním ztrátám. V tomto článku si přiblížíme, proč je důležité sepsat kupní smlouvu na auto a jak by měla vypadat.

Kdy se uzavírá kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá v okamžiku, kdy prodávající a kupující dosáhnou vzájemného souhlasu na všech podmínkách prodeje vozidla. Tento souhlas musí stvrdit svými podpisy v závazném dokumentu. Prodej vozu s kupní smlouvu může být realizován dvěma soukromými osobami, ale stejně tak i soukromou osobou a firmou. 

Kupní smlouvu využijete například při reklamaci zakoupeného vozu a jeho vrácení nebo výměnu. Odstoupení od kupní smlouvy nebo výměna vozidla je možná v případech, kdy se na vozidle objevily skryté vady, na které:

- se nevztahovala sleva z ceny,
- které nebyly zjevné a uvedené v kupní smlouvě.

  Přehledně - kdy přichází na řadu kupní smlouva

  - Při koupi nového nebo ojetého vozidla
  - Při prodeji vozu mezi soukromými osobami
  - Při prodeji mezi soukromou osobou a profesionálním prodejcem
  - Při reklamaci a výměně vozu u prodejce
  - Při reklamaci a vrácení vozu do autosalonu nebo soukromé osobě

  Jak má vypadat kupní smlouva na auto

  Podíváme se na to, jaké náležitosti a informace musí splňovat a obsahovat kupní smlouva, aby došlo k neprůstřelné koupi vozidla a obě strany tak byly ochráněny před nekalými praktikami. 

  V základní hlavičce smlouvy se uvádějí základní údaje o smluvních stranách, tedy:

  - jména, 
  - adresy, 
  - rodná čísla, 
  v případě firmy její název, adresu a IČ/DIČ
  ideální jsou také kontaktní údaje jako telefon a e-mail.

    Následuje předmět smlouvy, který se týká prodávaného vozidla:

   značka, model, rok výroby, druh paliva, stav tachometru, VIN kód,
   - cena vozidla, na které se obě strany dohodly.

    VIN kód by měl být automatickou součástí kupní smlouvy. Pokud vám prodejce z jakéhokoliv důvodu odmítá VIN kód sdělit, není to dobré znamení a pravděpodobně se vám snaží některé informace o vozidle zatajit.

    Platební podmínky určují způsob platby (hotově/bankovním převodem/na splátky) a datum platby, včetně převodu do nového vlastnictví.

    Každá ze stran v kupní smlouvě definuje také svou odpovědnost a povinnosti, které jí při prodeji vozu náleží. 

    • Mezi odpovědnost prodávajícího patří:
    Co nejpodrobnější popis stavu vozu
    Uvedení existence nebo naopak absence záruk
    Uvedení informací o technické kontrole a pojištění vozu (povinné ručení, havarijní pojištění).

     • Odpovědnost kupujícího je následující:
     Zaplacení kupní ceny ke stanovenému datu a za stanovených podmínek
     Převzetí vozidla
     Kupní smlouva by měla obsahovat také informace, na které se například při prodeji mezi dvěma fyzickými osobami občas zapomíná, ale jsou stejně důležité.
     V rámci závěrečných ustanovení by mělo být uvedeno, za jakých okolností je možné odstoupit od smlouvy, a jaký bude postup v případě sporu a zjištění závad, které nebyly zjevné nebo byly zamlčeny. 

      Kupní smlouva by měla obsahovat také informace, na které se například při prodeji mezi dvěma fyzickými osobami občas zapomíná, ale jsou stejně důležité. V rámci závěrečných ustanovení by mělo být uvedeno, za jakých okolností je možné odstoupit od smlouvy, a jaký bude postup v případě sporu a zjištění závad, které nebyly zjevné nebo byly zamlčeny.

      Nechcete ztrácet čas s vytvářením kupní smlouvy? Můžete si vzor kupní smlouvy stáhnout a kdykoliv ji využít pro své potřeby.

      • Kupní smlouva na auto – vzor ke stažení

      Kupní smlouva ke stažení (PDF)
      Kupní smlouva ke stažení (.doc)
      • Kupní smlouva na auto – jak ji vyplnit

      Nyní už znáte obsah kupní smlouvy. Stejně tak důležitým krokem je její samotné vyplnění a kontrola. Na přečtení takového dokumentu byste měli mít dostatek času a nepodepisovat jej pod tlakem. Pokud je to možné, nechte si kupní smlouvu zaslat předem, aby byl prostor pro její případnou úpravu. 

      • Ověřte si údaje

      Nejdříve si ověřte veškeré údaje o prodávajícím a vozidle, které chcete koupit.

      • Detailní popis

      Kupní smlouva musí obsahovat podrobný popis vozidla a jeho technického stavu. Tato část smlouvy je důležitá v případě zjištění závad a následné reklamaci.

      • Platební podmínky

      Stanovte si platební podmínky, tedy jaký způsob platby je pro obě strany nejvhodnější.

      • Záruky a odpovědnost

      Pečlivě projděte všechny záruky, které se k vozidlu vztahují a odpovědnosti. Žádná kupní smlouva by neměla být jednostranná, tedy pouze o odpovědnosti kupujícího nebo prodávajícího. Kupní smlouva právně ochraňuje obě strany.

      • Podpisy a ověření

      Posledním krokem je podpis smlouvy prodávajícím a kupujícím. Ideální je smlouvu ověřit u notáře, obzvláště, když je částka velmi vysoká, nebo jsou ustanoveny komplikovanější podmínky prodeje. Při té příležitosti je dobré získat ověřenou plnou moc pro přepis vozidla, pokud se na registr vozidel nedostaví obě strany.

      5 nejčastějších dotazů ke kupní smlouvě na automobil

      Je nutné kupní smlouvu ověřovat u notáře?

      V případě složitějších podmínek při koupi vozu nebo jeho předání je ideální smlouvu ověřit. To stejné platí u vysoké částky, kterou kupující za vozidlo zaplatí. Jinak ověření kupní smlouvy nutné není, podpisy obvykle postačí. 

      Jak se stanovuje cena vozidla ve smlouvě?

      Cena je stanovena například na základě značky, vlastností vozu, jeho stáří a opotřebení. Cenu lze srovnat podle částek za stejné nebo podobné vozidlo na trhu. Výsledná cena v kupní smlouvě je uvedena po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího.

      Co se stane, pokud prodávající nesplní své závazky?

      Při nesplnění závazků prodávajícím je možné od kupní smlouvy odstoupit. V případě koupě vozu přímo od profesionálního prodejce je kupující automaticky chráněn spotřebitelskou ochranou na 24 nebo 12 měsíců dle dohody. 

      Je možné od kupní smlouvy odstoupit?

      Od kupní smlouvy je možné odstoupit, pokud bude zjištěno její závažné porušení a vadné plnění.

      Co, když je ve vozidle skrytá vada, která nebyla uvedena ve smlouvě?

      Pak máte nárok na reklamaci. Zejména, pokud se prokáže, že byla vada cíleně zamlčena. Problém to může být u soukromé osoby, ale v případě autobazaru máte nárok na opravu bez vaší finanční zátěže.